Välkommen till IIH

IIH är branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien. IIHs medlemmar tillverkar och marknadsför produkter och system för professionell hygien, rengöring och underhåll. Föreningen har ca 15 medlemsföretag. Mer om IIH >>.

Läs nedan aktuell information med anknytning till IIH. Tipsa gärna en kollega om att läsa aktuella nyheter från IIH.

Som IIH-medlem kan du läsa fler nyheter på medlemssidorna >>.

Aktuellt
Prenumerera icon-rss-20-20
Publicerad: 2016-03-09 Av: Ulrika Flodberg

Hjälpmedel för upphandling av kemisk-tekniska produkter: IIH-mall

IIH har tagit fram ett hjälpmedel för att underlätta utvärdering av anbud i samband med upphandling av kemisk-tekniska produkter - främst maskindisk- och torkmedel för professionell användning. Hjälpmedlet är en excelfil med vissa på förhand ifyllda uppgifter och kalkyler. Excelfilen fungerar alltså som mall för upphandlingar. Läs mer

Publicerad: 2015-12-22 Av: Ulrika Flodberg

AISE: Video om nyttan av professionell rengöring och hygien

AISE har publicerat en uppdaterad version av videon "Benefits of the Professional Cleaning and Hygiene sector". Videon har gjorts för att lyfta medvetenheten om branschen. Läs mer

Publicerad: 2015-09-23 Av: Ulrika Flodberg

IIH-böcker om Professionell rengöring: Aktuell uppdatering

Du som har IIHs faktaböcker om professionell rengöring vet väl att böckerna genomgick en översyn 2014 och försågs med uppdateringsbilaga? Nu finns ytterligare uppdaterad information angående den nya Upphandlingsmyndigheten. Läs under fliken Dokument. Läs mer

Publicerad: 2015-09-08 Av: Ulrika Flodberg

Nya länkar till upphandlingskriterier för kemisk-tekniska produkter och städtjänster

Nu finns här på IIHs webbplats uppdaterade länkar till upphandlingskriterier för kemisk-tekniska produkter för professionell rengöring, hygien och underhåll samt för städtjänster. Läs mer

Publicerad: 2015-09-07 Av: Ulrika Flodberg

Läs och lär mer om professionell rengöring och hygien

IIHs europeiska branschorganisation AISE har publicerat en webbplats för att sprida kunskap speciellt om professionell rengöring och hygien. Att hålla rent i våra hem är mycket viktigt, men visste du hur kritiskt det är för samhället att vi har rena och hygieniska offentliga miljöer och industrimiljöer, såsom t.ex. skolor, sjukhus, kontor, stationer, flygplatser och livsmedels- och dryckestillverkande industrier? Professionell renhet och hygien är helt enkelt vitalt för människors hälsa och välbefinnande. Läs och lär mer. Länk hittar du under fliken Dokument. Läs mer

Se äldre nyheter »