Välkommen till IIH

IIH är branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien. IIHs medlemmar tillverkar och marknadsför produkter och system för professionell hygien, rengöring och underhåll. Föreningen har ca 15 medlemsföretag. Mer om IIH >>.

Läs nedan aktuell information med anknytning till IIH. Tipsa gärna en kollega om att läsa aktuella nyheter från IIH.

Som IIH-medlem kan du läsa fler nyheter på medlemssidorna >>.

Aktuellt
Prenumerera icon-rss-20-20
Publicerad: 2013-08-21 Av: Ulrika Flodberg

”Vetenskapligt ogrundad försiktighet driver EU-kommissionens rekommendationer om reglering av s.k. hormonstörande ämnen, samtidigt som man trotsar sunt förnuft, väletablerad vetenskap och riskbedömningsprinciper”

Så lyder titeln på ett brev till Professor Anne Glover CBE, Chief Scientific Adviser to the President of the European Commission. Den politiska debatten om s.k. hormonstörande ämnen får stort utrymme i media om kemiska ämnen och hälsa. Läs mer

Publicerad: 2013-08-21 Av: Ulrika Flodberg

Naturskyddsföreningen ilsken över kritik mot regler för hormonstörande ämnen

Naturskyddsföreningen och ordföranden Mikael Karlsson är negativa till det brev 70 professorer och doktorer inom toxikologiområdet skrivit angående regler för hormonstörande ämnen. Läs mer

Publicerad: 2013-07-09 Av: Henrik Jansson

Okunnighet skapar inte konkurrenskraft

KTFs VD, Olof Holmer, ger replik på Näringsminister Annie Lööfs artikel om ”Giftfri Vardag” publicerad på SvD:s Brännpunkt 6 juli. Läs mer

Publicerad: 2013-01-03 Av: admin

Högre produktavgifter hotar livsmedelssäkerhet och vårdhygien!

Biocidprodukter är livsnödvändiga för att upprätthålla god hygien inom sjukvården och livsmedelsindustrin. Miljödepartementet föreslår kraftigt höjda avgifter för biocidprodukter på den svenska marknaden. Höjda avgifter innebär att många produkter inte längre kommer att finnas kvar. Myggmedel, träskyddsmedel och vanliga alkogeler är exempel på konsumentprodukter som kommer att drabbas. Läs mer

Se äldre nyheter »